Mất wifi, mất điện camera có ghi hình được hay không ?

Mất wifi, mất điện camera có ghi hình được hay không ?

Mất wifi, mất điện camera có ghi hình được hay không ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.